BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN- insecticide werkingsmechanisme groepen gerangschikt ,werkingsmechanisme van febuxostat op de XO-remming wordt gelijktijdig gebruik niet aanbevolen. ... behandelde groepen en die meer dan eens werden gerapporteerd in de totale febuxostat behandelgroep. Binnen iedere frequentiegroep zijn de bijwerkingen gerangschikt naar afnemende ernst.BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKENBinnen elke systeem/orgaanklasse zijn de bijwerkingen gerangschikt aan de hand van de frequentie, met de meest voorkomende reacties als eerste. ... Werkingsmechanisme . ... (742 vrouwen, 133 mannen) gerandomiseerd naar één van drie groepen: 675 mg fremanezumab eenmaal per drie maanden (driemaandelijks, n=291), 225 mg fremanezumab eenmaal per ...Samenvatting blok 5: Determinanten 02 Toxicologie

DDT is een organochloorverbinding die wordt gebruikt als insecticide op groente en fruit. ... introductie polaire groepen, zoals –OH en -COOH *reductie: omzetting azo- en nitrobestanddelen in –NH ... - werkingsmechanisme = hoe een stof wordt be- en verwerkt door het lichaam

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

Bijzondere patiënten groepen Patiënten met nierfunctiestoornis Bij patiënten met matige (creatinine klaring 20-50 ml/min) en ernstige nierfunctiestoornis (creatinine klaring <20 ml/min), is de C max twee tot vier maal hoger en de halfwaardetijd is twee tot drievoud langer (zie ook sectie 4.2 en 4.3).

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Hoe "Actellik" correct toe te passen: werkzame stof ...

Elke keer als er een nieuw tuinbouwseizoen begint, moet men op zoek gaan naar manieren om plagen te bestrijden.Met betrekking tot kamerplanten is dit probleem het hele jaar door relevant.In dit artikel zullen we een effectieve voorbereiding van veel plagen “Actellik” en instructies voor het gebruik ervan overwegen.Insektellic insecticacaride “Actellik” Eerst zullen we uitvinden wat […]

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 3 ...

Door dit specifieke werkingsmechanisme en de unieke chemische structuur vertoont mupirocine geen kruisresistentie met andere groepen algemeen gebruikte en klinisch belangrijke antibiotica. Microbiologische gevoeligheid De prevalentie van verworven resistentie kan voor bepaalde soorten geografisch en in de loop der tijd

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

36 Geneeskunde [cc20] - Universiteit Gent

gerangschikt zijn voor het toelatingsexamen. Het examen test het begrips­ ... instrument – het werkingsmechanisme van renine, een stof die tussenkomt in de regulatie van de bloeddruk. ... aan grote groepen meer interactief. De docenten geven, waar mogelijk, onderwijs aan kleine groepen

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

werkingsmechanisme van febuxostat op de XO-remming wordt gelijktijdig gebruik niet aanbevolen. ... behandelde groepen en die meer dan eens werden gerapporteerd in de totale febuxostat behandelgroep. Binnen iedere frequentiegroep zijn de bijwerkingen gerangschikt naar afnemende ernst.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Insecticide Resistentie Management

• (Insecticide) Resistentie Management • Maatregelen die het ontstaan van resistentie zo lang mogelijk uitstellen (levensduur insecticide ... werkingsmechanisme !! Analoge werking Selectie van dezelfde mutatie. Neurotox, groeiregulatie, energiemetabolisme, specifieke werking

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Hoe "Actellik" correct toe te passen: werkzame stof ...

Elke keer als er een nieuw tuinbouwseizoen begint, moet men op zoek gaan naar manieren om plagen te bestrijden.Met betrekking tot kamerplanten is dit probleem het hele jaar door relevant.In dit artikel zullen we een effectieve voorbereiding van veel plagen “Actellik” en instructies voor het gebruik ervan overwegen.Insektellic insecticacaride “Actellik” Eerst zullen we uitvinden wat […]

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Hoofdluizen - VWVJ

werkingsmechanisme (op basis van een ander product dan dimeticone) ondersteunen, om deze te kunnen aanraden. Essentiële oliën en plantenderivaten Er zijn planten die stoffen produceren met insectenwerende eigenschappen. In de strijd tegen hoofdluizen werden verschillende ‘natuurlijke’ producten ontwikkeld op basis van deze eigenschappen.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

36 Geneeskunde [cc20] - Universiteit Gent

gerangschikt zijn voor het toelatingsexamen. Het examen test het begrips­ ... instrument – het werkingsmechanisme van renine, een stof die tussenkomt in de regulatie van de bloeddruk. ... aan grote groepen meer interactief. De docenten geven, waar mogelijk, onderwijs aan kleine groepen

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Fungiciden - Bayer Crop Science Belgie

InFinito. Fungicide ter bestrijding van de aardappelplaag in aardappelen en pootaardappelen, ter bestrijding van valse meeldauw in spinazie, postelein en warmoes, ter bestrijding van papiervlekkenziekte in prei en bosuien en ter bestrijding van valse meeldauw en witte roest in sluitkool, bloemkool, broccoli, spruitkool, boerenkool, Chinese kool, paksoi, tatsoi, komatsuna, radijs, rammenas ...

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Samenvatting blok 5: Determinanten 02 Toxicologie

DDT is een organochloorverbinding die wordt gebruikt als insecticide op groente en fruit. ... introductie polaire groepen, zoals –OH en -COOH *reductie: omzetting azo- en nitrobestanddelen in –NH ... - werkingsmechanisme = hoe een stof wordt be- en verwerkt door het lichaam

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Farmacologie - KU Leuven

Hij/zij begrijpt het werkingsmechanisme van de verschillende klassen geneesmiddelen en kan het gebruik van het geneesmiddel plaatsen binnen de pathofysiologie van de aandoening. Hij/zij kan de al dan niet gewenste effecten van geneesmiddelen interpreteren en herkennen en verwerft bijgevolg een globaal inzicht in de farmacologie.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Batavia 100 SC (5 lt) - Vos Capelle

Batavia 100 SC (4) (5lt) Batavia is een volledig systemisch insecticide, behorend tot de groep van de keto-enolen. Het werkingsmechanisme berust op de verstoring van de aanmaak van lipiden en daarmee de verstoring van onder andere de aanmaak van vetten en celmembranen van insecten.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Trips wetenschappen - Anthura

De actieve stoffen worden geclassificeerd in groepen van verschillende MOA’s (Mode of Action, werkingsmechanisme). Bij iedere verschillend MOA hoort een nummer. Een actieve stof met een ander nummer dan van het middel dat eerder is ingezet, zou als geschikte afwisselpartner ingezet kunnen worden (mits er voldoende werking is op het te ...

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

1. Naam van het geneesmiddel - FAGG

Werkingsmechanisme Carbocisteïne heeft in experimentele omstandigheden mucoregulerende eigenschappen op pathologische visceuze secreties die verschijnen in geval van aandoeningen van de slijmvliezen van de luchtwegen : - Activering van het sialytransferase met toename van de sialomucine-gehalte in de mucus en herstel van een normaal secretoir ...

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Hoofdluizen - VWVJ

werkingsmechanisme (op basis van een ander product dan dimeticone) ondersteunen, om deze te kunnen aanraden. Essentiële oliën en plantenderivaten Er zijn planten die stoffen produceren met insectenwerende eigenschappen. In de strijd tegen hoofdluizen werden verschillende ‘natuurlijke’ producten ontwikkeld op basis van deze eigenschappen.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Herbicidenschade naar werkingsmechanisme - Beeldenbank ...

Herbicidenschade naar werkingsmechanisme De werking van herbiciden verschilt. Sommige herbiciden remmen de fotosythese, andere grijpen in o de sytnhtes van vetzuren of bepaalde enzymen.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Bacillus thuringiensis kenmerken, morfologie, levenscyclus ...

5.1 Werkingsmechanisme van het toxine; ... Binnen deze twee groepen zijn geïdentificeerd: de Cry en de Cyt. ... Bacillus thuringiensis Het is het biologische insecticide geworden dat het meest wereldwijd wordt gebruikt om plagen te bestrijden die verschillende gewassen beschadigen en negatief beïnvloeden.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Werkingsmechanisme geneesmiddelen uit de werkcolleges ...

Werkingsmechanisme geneesmiddelen uit de werkcolleges Alle geneesmiddelen & geneesmiddelgroepen benoemd in de werkcolleges (1 t/m 7) Universiteit / hogeschool. Universiteit Utrecht. Vak. Infecties en afweer (FA-BA201) Geüpload door. Michelle de Leeuw. Academisch jaar. 18/19

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Platina en kanker - NEMO Kennislink

Cisplatina, het meest verkochte en meest eenvoudige geneesmiddel tegen kanker, bindt bijzonder kieskeurig aan DNA. Uit recent onderzoek blijkt hoe het zeer subtiel DNA-ketens verstoort. Gezonde cellen kunnen zich daar nog overheen zetten, maar een tumor-cel verliest veelal het vermogen tot delen.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Bacillus thuringiensis: een overzicht

microbiële insecticide dat ongeveer 90% van de biopesticidemarkt inneemt. Werkingsmechanisme Bt maakt toxische kristallen die de basis vormen voor het biologische bestrijdingsmiddel. Na een vegetatieve groei waarin geen kristallen gemaakt worden gaan Bt cellen sporen vormen. De bacterie kan in sporenvorm overleven.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

Door dit specifieke werkingsmechanisme en de unieke chemische structuur vertoont mupirocine geen kruisresistentie met andere groepen algemeen gebruikte en klinisch belangrijke antibiotica. Microbiologische gevoeligheid De prevalentie van verworven resistentie kan voor bepaalde soorten geografisch en in de loop der tijd

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Resistentiemanagement | Syngenta Nederland

Belangrijk hierbij is te letten op welk werkingsmechanisme het product heeft. Daarom hebben we schema’s voor verschillende ziekten en plagen ontwikkeld die producten en hun FRAC/IRAC codes weergeven. Producten uit verschillende FRAC/IRAC groepen moeten met elkaar worden afgewisseld om resistentie ontwikkeling te voorkomen.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp