Maxforce Quantum | Environmental Science- imidacloprid insecticide werkingsschema voor kinderen ,De visceuze eigenschappen van het product maken Maxforce Quantum geschikt voor het uitzetten als lokaas in opslag-, verblijfs- en bedrijfsruimten. Buitenshuis kan het product worden toegepast op terrassen, stoepen, toegangen tot gebouwen en garages. Dosering De juiste dosering van Maxforce Quantum is 1 druppel van 7mm (0,1 gram). GebruiksaanwijzingNeonicotinoïden: wat tuinders moeten weten - Huis en tuin ...De neonicotinoïde familie omvat specifieke pesticiden zoals acetamaprid, imidacloprid, dinotefuran, clothianidin en thiamethoxam. Ze werden populair in de landbouw en commerciële sierteelt omdat ze effectief zijn tegen een breed scala aan insectenplagen en als minder gevaarlijk worden beschouwd voor mensen en andere gewervelde dieren dan veel ...Universiteit Utrecht wil internationaal verbod supergif ...

Het gebruik van imidacloprid heeft een zeer negatieve impact op de insectenrijkdom en andere ongewervelde diertjes in en om het oppervlaktewater: ’’Insecticide is bedoeld voor bijvoorbeeld luizen, één van de doelinsecten van het gif. Maar het gif heeft nu al een hele grote impact op niet doelinsecten en volgens de wetgeving mag dat niet.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Eye4dogs, Purmerend (2021) - Voofla

Imidacloprid: Een insecticide die niet gebruikt mag worden bij voedselproducerende dieren zoals varkens, kippen en koeien. Kan irriterend zijn voor de slijmvliezen, de huid en de ogen. De hond voorlopig niet aaien en dat geldt zeker voor kinderen. Imidacloprid is in het verleden in het nieuws geweest vanwege schade voor het milieu.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Wageningen University: te intieme banden met de ...

Hij adviseerde de Nederlandse overheid om het pesticide Imidacloprid op de Nederlandse markt toe te laten, terwijl in de wereldwijde wetenschappelijke literatuur deze stof verantwoordelijk wordt gehouden voor de massale bijensterfte. Imidacloprid wordt vervaardigd door . 4.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Insecten bestrijden in en rondom huis | Consumentenbond

Nov 17, 2020·Imidacloprid, clothianidin en thiamethoxam worden in verband gebracht met verhoogde bijensterfte. Daarom is er een Europees verbod om imidacloprid, clothianidin en thiamethoxam te gebruiken. Dit geldt voor open velden en op gewassen die aantrekkelijk zijn voor bijen. Zo voorkom je overlast. Plaats horren voor deuren en ramen.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

INSECTICIDE -

INSECTICIDE Tropische mieren binnen en buiten Toelatingsnummer: 13074 N Werkzame stof :imidacloprid Gehalte :0,31g/kg Aard vanhetpreparaat: lokmiddel (klaarvoorgebruik) AARD VANHETGEBRUIK: PROFESSIONEEL Lees de gebruiksaanwijzing voor gebruik.. FRONT PAGE Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

BD/2015/REG NL 106415/zaak 474327 DE STAATSSECRETARIS …

Het diergeneesmiddel is een ectoparasiticide voor topicaal gebruik dat imidacloprid en permethrine bevat. Deze combinatie werkt als een insecticide, acaricide en als een afweermiddel. 5.1 Farmacodynamische eigenschappen Imidacloprid is een ectoparasiticide dat behoort tot de klasse van de chloronicotinylverbindingen.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

INSECTICIDE -

INSECTICIDE Tropische mieren binnen en buiten Toelatingsnummer: 13074 N Werkzame stof :imidacloprid Gehalte :0,31g/kg Aard vanhetpreparaat: lokmiddel (klaarvoorgebruik) AARD VANHETGEBRUIK: PROFESSIONEEL Lees de gebruiksaanwijzing voor gebruik.. FRONT PAGE Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Zwarte lijst schadelijke bestrijdingsmiddelen

10. Imidacloprid (insecticide) Gebruik in aardappel, fruit en groenteteelt Het persistente insectenbestrijdingsmiddel imidacloprid behoort tot de top 10 milieubelastende stoffen van de Bestrijdingsmiddelenatlas en wordt in verband gebracht met de grootschalige bijensterfte. MNP, 2006. Tussenevaluatie van de nota Duurzame gewasbescherming

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM …

Voor een optimale controle van vlooien problemen in zwaar besmette huishoudens kan het nodig zijn om de omgeving te behandelen met een geschikt insecticide. 4.5 Speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren Het product is bestand tegen water; het blijft werkzaam als het dier nat is.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

CTGB Toelatingen

UITSLUITEND VOOR GEBRUIK ALS INSECTICIDE UITSLUITEND VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK Niet direct aanbrengen op oppervlakken waarop voedsel of voer wordt bewaard, bereid of gegeten. Plaatsen op plekken waar kinderen, gezelschapsdieren en niet-doeldiersoorten niet kunnen komen. Houd het product buiten bereik van kinderen en dieren.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Ongedierte bestrijding kopen bij HORNBACH

Voor muizen en ratten, en zelfs voor honden en katten, is er een elektrische en veilige oplossing zonder gif. Dit zijn sensors die een ultrasoon geluid laten horen. Het is alleen te horen voor het specifieke ongedierte, dus het is onschadelijk voor kinderen en andere (huis)dieren.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Bestrijdingsmiddelen en mogelijke bedreigingen van de ...

De sterke toename van ADHD medicatie voor kinderen Stichting Farmaceutische Kengetallen, 2014 Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens, 2014 Kimura-Kuroda J, Komuta Y, Kuroda Y, Hayashi M, Kawano H (2012) Nicotine-Like Effects of the Neonicotinoid Insecticides Acetamiprid and Imidacloprid on Cerebellar Neurons from Neonatal Rats.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Mieren in huis: tips voor bestrijden | Milieu Centraal

Zet lokdozen met imidacloprid dus in geen geval in de regen. Spinosad is een insecticide dat gemaakt wordt door een bodembacterie. Het werkt net als neonicotinoïden op het zenuwstelsel van insecten. Spinosad is giftig voor bijen en andere nuttige insecten en voor waterorganismen en regenwormen. Voorkom dus dat het middel buiten het doosje komt.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Handhaving verbod bijengif | GroenLinks

Sep 21, 2016·Al jarenlang komt er teveel van de insecticide imidacloprid in de natuur terecht, ingrijpen is dan ook noodzakelijk.” Aldus staatssecretaris Van Dam.* GroenLinks strijdt al jaren voor het aan banden leggen van het gebruik van het gif imidacloprid. In 2014 stelden wij hier meermaals vragen** over . Rik Grashoff, Tweede Kamerlid voor GroenLinks ...

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Insecticide SPECIMEN - ADAMA

een zuiveringsrendement van tenminste 99,5% voor imidacloprid. iv. De waterzuiveringsinstallatie is daadwerkelijk in gebruik en wordt adequaat onderhouden. v. Er wordt een logboek bijgehouden van het tijdstip en hoeveelheid van gebruik

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Imidacloprid General Fact Sheet

Chemical Class and Type: Imidacloprid is a neonicotinoid insecticide in the chloronicotinyl nitroguanidine chemical family. 1,2 The International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) name is 1-(6-chloro-3- pyridylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine and the Chemical Abstracts Service (CAS) registry number is 138261-41-3. 2 Neonicotinoid insecticides are synthetic derivatives of ...

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Landbouwgif tast hersenen aan - Zembla - BNNVARA

Amerikaans onderzoek wijst uit dat het binnenkrijgen van organofosfaat - ook een insecticide, maar minder sterk werkend op het menselijk zenuwstelsel dan imidacloprid - bij zwangere vrouwen de hersenen van de ongeboren vrucht negatief beïnvloedt. Na zeven jaar blijkt het IQ van de kinderen gemiddeld zeven punten lager te zijn.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM …

Voor een optimale controle van vlooien problemen in zwaar besmette huishoudens kan het nodig zijn om de omgeving te behandelen met een geschikt insecticide. 4.5 Speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren Het product is bestand tegen water; het blijft werkzaam als het dier nat is.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

TRIFEXIS 270 mg/4,5 mg kauwtabletten voor honden (3.9 – 6.0 kg) TRIFEXIS 425 mg/7,1 mg kauwtabletten voor honden (6.1 – 9.4 kg) ... begin van de behandeling moeten deze plaatsen met een passend insecticide behandeld worden en ... Kinderen mogen niet met het diergeneesmiddel in contact komen. Accidentele inname kan

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Toxicoloog Henk Tennekes - Ekoplaza, voor jouw biologische ...

Tot voor kort dacht men dat het immuunsysteem vanaf de leeftijd van 2 jaar sterk genoeg was om kleine hoeveelheden pesticiden te verwerken, maar deze leeftijdsgrens is nu opgerekt tot 7 jaar. Blootstelling aan pesticiden kan bij kinderen leiden tot een ontwikkelingsachterstand en gezondheidsproblemen.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Dijksma wil niet aan moratorium op imidacloprid - Boerderij.nl

Den Haag - Hoe D66 en de Partij voor de Dieren ook aandringen, staatssecretaris Sharon Dijksma is niet van plan een procedure te beginnen om het gebruik van de insectenbestrijder imidacloprid voorlopig te verbieden. Dijksma vindt dat ze daar onvoldoende grond voor heeft. Ze zou het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) moeten overrulen.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

9913 00 Maxforce Quantum (NL) 4x30g

Lokaas buiten het bereik van kinderen en dieren houden. Was handen en blootgestelde huid voor het eten en na gebruik. Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Niet gebruiken op aarde, gazons of bloembedden. Gevaarlijk voor bijen. Bij gebruik buitenshuis dit biocide alleen aanbrengen in naden en kieren of rechtstreeks op mierennesten.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Advantix Dog 100/500 Spot-On Oplossing Voor Honden 4-10kg ...

Advantix Dog Spot-On is een ectoparasiticide voor topicaal gebruik dat imidacloprid en permeth. bevat. Deze combinatie werkt als een insecticide, acaricide en als een afweermiddel. Na topicaal aanbrengen bij honden verdeelt de oplossing zich snel over het lichaamsoppervlak van het dier.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Impression - environmentalscience..co.uk

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Voorzorgsmaatregelen: P273 Voorkom lozing in het milieu. P391 Gelekte/gemorste stof opruimen. P501 Inhoud / verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. INSECTICIDE (PT18) 0.03 % imidacloprid (CAS 138261-41-3).

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp